منجی آخرالزمان در دین مسیحیت

با نظر به کتب مقدسه اديان و مذاهب مختلف جهان، به اين حقيقت مي‌توان دست يافت که اعتقاد به موعود در تمامی ادیان وجود دارد

(بیشتر…)

۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |