خدا پدر اسرائیلی‌ها را بیامرزد !

«چرا ملت و مسئولین جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی می‌کنند تا اسرائیل هم مجبور شود صد جور دشمنی علیه ایران انجام بدهد، دانشمندان هسته ای ایران را به قتل برساند و تأسیسات مهم ایران را در معرض تهدید و انفجار قرار بدهد؟»

(بیشتر…)

۹ تیر ۱۳۹۱ | |