دلیل صدای شلیک در تهران مشخص شد

بنا به گزارش اختصاصی خبرنگاران شبکه ایران، مقارن ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه در منطقه شرق تهران، برای لحظاتی، صدای شلیک ضد هوایی طنین انداز شد که باعث ایجاد رعب در میان اهالی ساکن این محلات شد.

(بیشتر…)

۳ تیر ۱۳۹۱ | |