خوش خبری وزیر امورخارجه ترکیه پس از مذاکرات ۱+۵

وزیر امورخارجه ترکیه تأکید کرد که پس از مذاکرات ۵+۱ خبرهای خوشی خواهد داشت.

(بیشتر…)

۲۶ فروردین ۱۳۹۱ | |