دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد

احمدی نژاد هم استدلال وزرا را پسندیده و این نامگذاری منتفی و مصوب می شود دولت پروژه های نیمه تمام را در قالب طرح ” مهر ماندگار ” تکمیل کند.

(بیشتر…)

۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |