اثبات مذهب شیعه با علم دقیق اعداد

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از وبلاگ حقیقت یاب »

نمی دانم تا چه حد در مورد علم اعداد و علم جفر اطلاعات دارید. علم جفر آن طور که روایات آورده اند علمی منسوب به امام اول شیعیان علی بن ابیطالب است، و در واژه شناسی یعنی پوست بزغاله ای که ججیم است و می تواند چیزهای زیادی را در خود جای دهد. اما علم اعداد مقدمات این علم است. و اشتباه بیشتر مولفین و محقیقین این رشته این می باشد که این دو علم را یکی می دانستند، در صورتی که بسیار با هم تفوت دارند در قیاس مثل این می ماند که شما یادگیری حروف الفبا را با حل مسائل انتکرال یکی بدانید، در صورتی که اینها دو مقوله جدا از هم است. در این برنامه قصد نداریم علم اعداد یا جفر را به شما آموزش دهیم اما برای این که شما به واقعیات باشکوهی برسید نیاز هست کمی در مورد این علوم توضیح دهیم. کار را با یه سوال شروع می کنیم که کاربرد علم جفر چیست؟ علم جفر برای به دست آوردن مجهولات (پاسخ) از روی کلمات جمله سوال بعلاوه یک سری اطلاعات در مورد زمان سوال و اسمائی از خداوند که با سوال ارتباط دارند. اما برای یادگیری این علم اول باید علم حروف را یاد گرفت، که بسیار ساده می باشد.

(بیشتر…)

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |