AFC با هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس موافقت نکرد

AFC هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس را نپذیرفت

کنفدراسیون فوتبال آسیا با تاکید بر اینکه اعضای هیئت مدیره معرفی شده استقلال و پرسپولیس مورد تایید این کنفدراسیون نیست مهلت جدیدی را برای برطرف کردن مشکلات باشگاه ها جهت حرفه ای شدن تعیین کرد که در صورت عملی نشدن سهمیه‌های ایران کم خواهد شد.

(بیشتر…)

۱۱ مهر ۱۳۹۰ | |