برای چه زنا کردن حرام است ؟

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سایت مشکات » پرسش : مدتي است که به واسطه آشنايي با فرهنگ غرب دچار شک شده ام که خدا چرا زنا را حرام کرده است، چون اين پديده براي غربي ها که مانند ما قيد و بند ندارند، مشکلي به وجود نياورده است و براي آنان يک مسأله عادي است؛ افزون بر اين، راه هاي پيش گيري از بيماري هاي احتمالی را هم تدبير کرده اند، پس چرا اسلام زنا را حرام کرده است؟

(بیشتر…)

۸ تیر ۱۳۹۱ | |