خواب عادل فردوسی‌ پور قبل از برنامه ۹۰ + عکس

ظهور۱۲ :‌عادل فردوسی‌ پور که مسئولیت اجرای برنامه ۹۰ را برعهده دارد، معمولا چند ساعت قبل از آغاز برنامه چرت کوتاهی می‌زند. به نظر می‌رسد صرف هندوانه و خواب عصر جهت تجدید قوا و آماده شدن برای “کل‌کل کردن” با ریز و درشت فوتبال ایران ضروری است.عادل فردوسی‌ پور از محبوبترین مجریان ایران است .

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ | |