عادل فردوسی پور در حال ورزش کردن + تصویر

تهیه کننده و مجری برنامه ۹۰ با دوری از فوتبال به ورزش جدیدی رو آورد که البته نتوانست در این ورزش به موفقیت چشمگیری دست پیدا کند.

۲۳ آبان ۱۳۹۱ | |