لطفا Firefox خود را به روز کنید !

 fire fox14  در ظاهر تفاوت چندانی با نسخه های قبلی خود ندارد با تمام امکانات سابق از قبیل، امنیت بالا در محیط های ناامن پشتیبانی از نسخه HTML 5 جلوگیری از صفحات تبلیغاتی بی مورد (یکی از عمده ترین دلایل آلوده شدن کامپیوترها در محیط مجازی باز شدن صفحات تبلیغاتی است، DNE changer ویروس های که در هفته گذشته سبب قطعی بسیاری از کاربران از اينترنت شده بود، از همین راه در راینه ها نفوذ می کرد)

(بیشتر…)

۲۸ تیر ۱۳۹۱ | |