جشن اخراج کوکاکولا !

برای جایگزینی یک محصول داخلی با این نوشابه آمریکایی، مقامات بولیوی قصد دارند با برگزاری جشنی بزرگ، اخراج کوکاکولا را با نوشیدن یک آب هلو طبیعی جشن بگیرند.
۱۴ مرداد ۱۳۹۱ | |