عبدالکریم سروش واقعه عاشورا را دروغ خواند!

حال زمان آن رسیده تا وی در تازه ترین سخنرانی اش واقعه کربلا و عاشورا را نفی کند.

بخشی از سخنرانی با موضوع «عاشورا، اسطوره هویت» ( عبدالکریم سروش )

« از دلایلی که باعث شد امام حسین، حرکتش را آغاز کند عبارت بودند از فضای رعب‌آور امنیتی، سازش‌ناپذیری با یزید، و جستجو به دنبال جای امن.. هیچ سند معتبری هم وجود ندارد که هدف امام حسین قیام و انقلاب بوده است. این واژه‌ها ترمولوژی زمانۀ ما هستند و ابداً ارتباطی با انگیزۀ امام حسین ندارند.

واقعۀ عاشورا بزرگ شده است چرا که شیعیان نیاز داشتند از این واقعه یک اسطوره بسازند و با پیوند زدن خود به این اسطوره، هم کسب هویت نمایند، هم ابراز مظلومیت کنند و هم از مخالفان خود هویت‌ستانی کنند.

از ماجرای عاشورا فقط در انقلاب اسلامی استفاده شد حتی صفویان وقتی روی کار آمدند و قدرت سیاسی را تصرف کردند از عاشورا استفاده ننمودند فقط بعدها در مقابله با ترکان عثمانی ملیّت ایرانی را به هویت شیعی گره زدند و سد استواری در برابر ترکان عثمانی ایجاد کردند. »

مراقب عبدالکریم سروش ها باشیم که در قالب جملات زیبا و کلمات ثقیل به انتشار افکار انحرافی و نقدهای منبعث از بیسوادی خود و حمله به دیگران مشغول هستند و اگر هم “هل من مبارز” می طلبند بیشتر “لاف در غریبی” است تا “رجز علمی”!

۱۰ مهر ۱۳۹۶ | |