شورای نگهبان و کاندیداتوری محمد خاتمی!
abbas ali kadkhodaei
سخنگوي شوراي نگهبان با خلاف قانون دانستن تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي، تاكيد كرد كه تفسير برخي درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسي ناصواب است. او هم‌چنين به سوالي درباره حضور احتمالي سيدمحمد خاتمي در رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ پاسخ داد. (بیشتر…)
۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | |