اس ام اس ۹دی,پیامک نه دی

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/12/9dey.jpg

..

شعله بر مسجد و مصحف مي‌زد

در عزاي شه دين دف مي‌زد

ارمني در غم زينب س مي‌سوخت

فتنه‌گر روز عزا کف مي‌زد

(بیشتر…)

۲۷ آذر ۱۳۹۰ | |