مصاحبه استخدامی ۹۸۶ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت ملی نفت

در شرکت نفت مناطق مرکزی انجام می شود
مصاحبه استخدامی ۹۸۶ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت ملی نفت

استخدامی شرکت ملی نفت ایران، به منظور مصاحبه استخدامی از امروز (شنبه ۳۰ مهر) به مدت شش روز در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران حضور می یابند.

(بیشتر…)

۱ آبان ۱۳۹۰ | |