روز جهانی کوروش جعلی است !

ظهور۱۲ : داستان نام‌گذاري اين روز چيست؟ آيا واقعا در تقويم جهاني، روز ۲۹ اکتبر به نام و ياد کوروش دوم، پادشاه بزرگ هخامنشي ثبت شده است؟

(بیشتر…)

۸ آبان ۱۳۹۲ | |