نمادهای فراماسونری در Gravity Falls

انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجوئی و البته کمدی از کمپانی والت دیزنی که بار دیگر به دلیل استفاده از نمادهای فراماسونری و ایلومناتی مورد توجه قرار گرفته است.

(بیشتر…)

۲۳ مهر ۱۳۹۲ | |