۶۰% مردم عربستان زیر خط فقر

یک روزنامه نگار عربستانی از فقر گسترده مردم در ثروتمندترین کشور نفت خیز دنیا، پرده برداشت.

(بیشتر…)

۲۲ آذر ۱۳۹۰ | |