متن مصاحبه کامل با استاد علی اکبر رائفی پور

رائفی پور

ولین نتیجه این انقلاب ها مهاجرت معکوس مردم اسرائیل است؛ دومین نتیجه به خطر افتادن امنیت جدی اسرائیل است؛ و نتیجه سوم فروپاشی اسرائیل است، حتی بدون جنگ. این بار عرب ها بخواهند با اسرائیل بجنگند مثل جنگ های قدیمی نیست؛ آنها از حزب الله جنگیدن یادگرفته اند از حماس جنگیدن یاد گرفته از سوریه مقاومت یادگرفته و از پدر معنوی همه ی این ها ایران ایستادگی و مقاومت و اثبات این آیه شریفه ی قرآن …

(بیشتر…)

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | |