توافق ایران و ۱+۵ برای انجام مذاکرات در ژنو

این مذاکرات برای نهایی کردن فرایند اعتماد سازی میان دو کشور برنامه ریزی شده است. (بیشتر…)

۴ خرداد ۱۳۹۱ | |