سرانجام نشست آلماتی چه گذشت ؟

نوبت چهارم مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در آلماتی قزاقستان پایان یافت و اشتون خواستار زمان برای مشورت با ۱+۵ شد و قرار است معاونان جلیلی و اشتون با یکدیگر ملاقات کنند.

(بیشتر…)

۱۷ فروردین ۱۳۹۲ | |