۵ تن از فوتبالیست ها دوپینگی اعلام شدند !

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: ۵ نمونه از ۷۵ نمونه آزمایش دوپینگ ارسالی به آزمایشگاه مثبت اعلام شده است.

(بیشتر…)

۲۵ بهمن ۱۳۹۰ | |