۲ میلیون نفر واجدین شرایط تهران کجا رفتند ؟

پس از برگزاری انتخابات باشکوه مجلس نهم و اعلام مشارکت ۶۴ درصدی مردم ایران و ۴۸ درصدی در استان تهران، یکی از سایت های حامی خانواده هاشمی رفسنجانی در راستای پیگیری سخنان تامل برانگیز وی در روز انتخابات، به شبهه پراکنی درباره رقم مشارکت و خوراک سازی برای محافل بیگانه روی آورد.

(بیشتر…)

۱۵ اسفند ۱۳۹۰ | |