چهل نشریه علمی ، دانشگاهی مجوز گرفتند

۴۰ نشریه علمی، دانشگاهی مجوز گرفتند

در تازه‌ترین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات، ۴۰ نشریه اعم از هفته‌نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و سالنامه مجوز نشر دریافت کردند.

(بیشتر…)

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ | |