کاهش هزار میلیارد تومان از اختلاس امیر منصور آریا

کاهش هزار میلیارد تومان از اختلاس تاریخی

به گزارش جهان به نقل از الف رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رد خبرهای منتشره درباره رقم اختلاس بانکی گفت: مبلغ سه هزار میلیارد تومان درست نیست بلکه ۱۷۳۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ثبت نشده وجود دارد.

(بیشتر…)

۳۱ شهریور ۱۳۹۰ | |