نمایندگان انتخاب شده برای مجلس نهم در تهران

اسامی ۳۰ نامزد شهر تهران که تاکنون در صدر آرای شمارش شده غیر رسمی قرار دارند، مشخص شد.

(بیشتر…)

۱۳ اسفند ۱۳۹۰ | |