۳ شهر جدید در نقشه تقسیمات کشورى

۳ شهر به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

هیئت وزیران با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و به منظور تقسیم بهینه منابع و امکانات در نقاط مختلف جغرافیایی کشور با برخی اصلاحات و ایجاد سه شهر جدید در نقشه تقسیمات استان های اصفهان، گلستان، کرمانشاه و کردستان موافقت کرد.

(بیشتر…)

۱۴ مهر ۱۳۹۰ | |