چرا ۳ تن از روسای جمهور (غیر ماسون) آمریکا ترور شدند ؟

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/18bb246eb75f4768b783.jpg

خاستگاه روساي جمهور آمريكا و اهدافي كه تحت عنوان منافع ملي اين كشور از آن ياد مي كنند، به قدري متناقض است كه بسياري را به تعمق درباره خاستگاه آنها و نقشي كه به عهده گرفته اند، وا داشته است. شواهدي زيادي وجود دارد كه ثابت مي كند عملكرد روساي جمهور آمريكا از محافلي هدايت مي شود كه به منافع ملي اين كشور توجه نداشته و سعي در خدمت به لايه هاي ديگري دارند كه از نظرها پنهان بوده و در سايه حركت مي كنند. اين محافل پنهان، حلقه هاي فراماسونري هستند كه بر مقدرات اين كشور حاكم شده اند…به ادامه مطلب بروید…

(بیشتر…)

۱۶ مرداد ۱۳۸۹ | |