كي‌روش بازیکنان تیم ملی را ستایش کرد + کنفرانس خبری

هر کاری که لازم بود برای گلزنی انجام دادیم. از چپ و راست حمله کردیم. سانترهای متعدد داشتیم اما در نزدیکی خط حمله محکم نبودیم و زهر نداشتیم. در ۱۸متر آخر زمین می توانستیم بهتر باشيم (بیشتر…)

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ | |