خودروهای ۲۰۱۴ کیا به زودی در ایران

ظهور۱۲ : آن طور که اخبار رسیده حکایت می کند هم اکنون تمام خودروهایی که در عاملیت ها فروش اطلس خودرو فروخته می شود مدل ۲۰۱۴ است و متقاضیان خرید دیگر خودروها باید منتظر ورود مدل ۲۰۱۴ این خودروها از سوی اطلس خودرو باشند.

۱۹ آبان ۱۳۹۲ | |