آنچه در ۲۰۱۲ جهان را غافلگیر می کند + جدول

۲۰۱۱سال انقلاب های عربی بود.سال خیزش های زنجیره ای در خاورمیانه و شمال آفریقا. اگر در دسامبر ۲۰۱۰ از خبره ترین تحلیل گران بین المللی هم سوال می کردید که برای ۲۰۱۱ چه پیش بینی هایی در چنته دارند هیچ کس نمی توانست وقوع انقلاب در تونس و مصر ، کشته شدن معمر قذافی و به شمارش افتادن روزهای بر مسند قدرت نشستن علی عبدالله صالح را پیش بینی کند.

(بیشتر…)

۹ دی ۱۳۹۰ | |