دانلود فایل صوتی دودمه برای روز چهارم محرم،طفلان حضرت زینب

دودمه چهارم محرم الحرام: توسل به طفلان حضرت زینب علیها السلام

ما عقابان حرم فرزند پاک جعفریم ، خاک پای اکبریم

رد مکن ما را که نور چشم بنت الحیدریم(ع) ، خاک پای اکبریم

این دودمه را از اینجا بشنوید

کودکانم نذر چشمان علی اصغرت(ع) ، ای فدایت خواهرت

رد مکن این هدیه ام را جان زهرا(س) مادرت ، ای فدایت خواهرت

این دودمه را از اینجا بشنوید

جان زهرا(س) مادرت بنما قبول از من اخا ، این دو قربان مرا

ای همه هستی زینب(س) بهر اصغر(ع) کن فدا ، این دو قربان مرا

این دودمه را از اینجا بشنوید

تو سلیمان تر از آنی که نگاهم نکنی ، یابن الزهرا(س) یا حسین(ع)

فرق بگذاری و میلی به سپاهم نکنی ، یابن الزهرا(س) یا حسین(ع)

این دودمه را از اینجا بشنوید

افتاده دو جانباز حسین(ع) در دل صحرا ، حسین(ع) عزیر زهرا(س)

از بهر تماشا تو بیا زینب کبری(س) ، حسین(ع) عزیز زهرا(س)

این دودمه را از اینجا بشنوید

۲۰ آبان ۱۳۹۱ | |