۱۵ نشريه‌ي تخصصي و دانشگاهي مجوز گرفتند

۱۵ نشريه‌ي تخصصي و دانشگاهي مجوز گرفتند

در جلسه هيأت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهاي صدور مجوز نشريات تخصصي و دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفت که طي آن ۱۵ نشريه مجوز انتشار دريافت کردند.

(بیشتر…)

۲۶ مهر ۱۳۹۰ | |