دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱ در جهان ! + جدول ۱۰ دانشگاه برتر جهان

Sharif University of Technology

براساس رتبه بندی اعلام شده، دانشگاه صنعتی شریف در بخش آموزش ۲۸٫۹، در بخش تحقیق ۲۹٫۷، در بخش تأثیرگذاری تحقیق ۱۹٫۳، در بخش درآمد صنعتی ( نوآوری) ۹۳٫۱، در بخش چشم انداز بین المللی ۱۲٫۷ از آن خود کرده است و در رتبه بین ۳۰۱ تا ۳۵۰ قرار دارد.

(بیشتر…)

۲۰ خرداد ۱۳۹۱ | |