جلو کشیدن ساعت در تحویل سال ۹۱

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ ، سه شنبه اول فروردین ۱۳۹۱ یک ساعت به جلو کشیده می شود.

(بیشتر…)

۲۹ اسفند ۱۳۹۰ | |