خواص انار میوه معروف پاییزی

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/f89ngfrvlcwfca3hua4.jpg

دفع مضرات دخانیات، تقویت معده، از بین برنده غم و اندوه و افزایش هوش آدمی از جمله ۵۰ خواص خارق العاده انار هستند.

(بیشتر…)

۲۳ مهر ۱۳۹۰ | |