طوفان در آمریکا ، دو کشته و صد زخمی به بار آورد !

طوفان شدید دیروز – دوشنبه – در جنوب آمریکا دستکم ۲ کشته و بیش از یکصد زخمی برجا گذاشت.
واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شین هوا ، ایالت آلاباما در مقایسه با سایر ایالتهای جنوبی آمریکا متحمل خسارات بیشتری شد.
در این ایالت دو نفر در مناطق اوک گروف و کلی کشته شدند و چند منزل کاملا ویران شد و خودروهای زیادی آسیب دید.
شبکه بیرمنگام نیوز در منطقه کلی نیزاعلام کرد: حدود ۱۷۰ منزل بر اثر طوفان ویران شد و ۱۵۰ منزل نیز آسیب دید.
طوفان همچنین موجب سرد شدن هوا در ایالتهای آرکانزاس و تنسی و الینوی و میسیسیپی شد.

۴ بهمن ۱۳۹۰ | |