۱۰علت برای نوشیدن آب

۱۰علت برای نوشیدن آب

نوشیدن آب اهمیت زیادی دارد. به نوشته «MSN» نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد نیمی از جمعیت جهان به طور جدی دچار کمبود آب بدن هستند. دوسوم وزن بدن را آب تشکیل می‌دهد و بدون آب کافی، فعالیت بدن دچار اختلال می‌شود.

(بیشتر…)

۱۰ آبان ۱۳۹۰ | |