دانلود سبک مداحی اختصاصی برای امام رضا

«اَرباااب اَرباااااب»
«اَرباااب اَرباااااب»
«اَرباااب اَرباااااب»
«اَرباااب اَرباااااب»

.
.
.

گروه خونم رضاست ، اربابم رضا ست
اونکه چندسال بهههههش ، مدیونم رضا ست

.
.
.

«یا امام رضااااا»
«یا امام رضااااا»
«یا امام رضااااا»
«یا امام رضااااا»

.
.
.

بزار رُک بگم اینو ، من جووونم رضاست
سایه رو سَرَررررم ، یا امام رضا

.
.
.

«آقاااام آقاااا»
«آقاااام آقاااا»
«آقاااام آقاااا»
«آقاااام آقاااا»

.
.
.

افتخارِ نوکرِ دربار آقام
هرچی سینه بزنم من غلامِ آقام
عاشقی یعنی که پاااااااش برسه جون، بدددددم
بذا رُک بگم اینو ؛ من مُحِبِ فاطمه ام

.
.
.

«سلطان موسی اَلرضااااا»
«سلطان موسی اَلرضااااا»
«سلطان موسی اَلرضااااا»
«سلطان موسی اَلرضااااا»

دانلود صوت سبک امام رضا

۲۱ آبان ۱۳۹۷ | |