مقام سابق پنتاگون : حمله به ایران پیامدهای ناگواری برای آمریکا در پی دارد

به گزارش فارس، اندیشکده “امنیت آمریکای نوین”در مقاله‌ای به قلم “جفری گلدبرگ” به بررسی گزارش مفصل “کولین کال”، مقام ارشد سیاسی سابق بخش خاورمیانه در پنتاگون، درباره چالش هسته‌ای ایران پرداخته است که در آن ذکر شده حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پیامدهای بسیار ناگواری در پی خواهد داشت.

(بیشتر…)

۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | |