اشعار عید فطر،وداع ماه رمضان

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/dajm0z8feyfqv1b4tjht.jpg

خاقانی شروانی :

گفتم کدام عید نه اضحی بود نه فطر

بیرون از این دو عید چه عیدست دیگرش (بیشتر…)

۶ شهریور ۱۳۹۰ | |
اس ام اس وداع ماه رمضان،عید فطر

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/hzvwurhg3kmt7xvwwcjd.jpg

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت
خداحافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها
خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی
خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه
خداحافظ ای بهترین ماه الله (بیشتر…)

۲ شهریور ۱۳۹۰ | |