پنج عاملی که اگر تغییر کند ، نظام کلی دنیا تغییر میکند !
«پنج حادثه» که نظام بین‌الملل را تغییر خواهد داد
نشریه آمریکایی «فارین پالسی»، در تازه‌ترین شماره خود، از بازیگرانی که می‌توانند در سال آینده، قاعده بازی را بر هم زنند، نوشته و پنج تغییردهنده بازی را در این زمینه معرفی کرده است.
۲۵ آذر ۱۳۹۰ | |