“نه” گفتن را به فرزندانمان بیاموزیم

“نه” گفتن را به فرزندانمان بیاموزیم

کارشناسان تربیتی و متخصصان فکرپروری برای کودکان تأکید دارند باید دنیای کودکانه فرزندانمان را بشناسیم، جرأت پرسشگری به کودکان داده و چگونه منطقی “نه” گفتن را به آنها بیاموزیم.

(بیشتر…)

۴ آبان ۱۳۹۰ | |