يک مطلب تکراری . . !

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/4dsit97hdi30drht48es.jpg

مطلبي خواندني و درد آور و صدالبته پند آموز که توسط آقا سجاد(ماسونياب سابق) نگاشته شده که از جذابيت خاصي برخوردار است . . . البته بعد از اين همه حرف و مقاله درباره دشمن شناسي ديگر زمان کمي تحرک و مقابله عملي با دشمن رسيده است که باز هم در اين مطلب به آن اشاره شده است . . . منتظر نظرات شما عزيزان درباره اين مطلب نيز هستيم . . .

(بیشتر…)

۲ خرداد ۱۳۹۰ | |
دانستني هاي جريانات عصر ظهور


 

جریانهای مختلف ظهور توسط “حزب الله” و “حزب الشیطان” سازماندهی و عملیاتی میگردند و این بزرگترین تقابل صدق و کذب هستی است؛ از یک طرف ولی خدا با ایجاد جریانی پرشور و نورانی که خود مشتمل بر جریانهای متعدد و زیر مجموعه های مختلفی ست نور هدایت الهی را بسط میدهد و از سوی دیگر شیطان با ایجاد جریان انحرافی خود که بطور همزمان از محورهای “سیاسی”،”اقتصادی” و “فرهنگی” به نبرد ولی الله الاعظم روی آورده است، سعی در تبلیغ و توجیه شیطان پرستی و محو توحید نموده است .این جریان شیطانی پس از شکست در محورهای “اقتصاد” و “سیاست” به جنگ گسترده رسانه یی از طریق “دجال” ، رسانه ی قوی و همه گیر خود روی می آورد و اینجا دقیقا نقطه رویاروئی جریانهای الهی و شیطانی ظهور است؛ از یکسو ولی الله به ظهور خویش نزدیک میشود و از سوی دیگر شیطان از طریق دجّال جهانگیر شده و در پی ظهور نهائی خویش است .این آوردگاه عظیم در هر دو سو متکی به عقبه های متعدد با فرماندهی واحد است و گوئی آنچه در صحنه عیان جهان، روی میدهد در مرکز فرماندهی طرفین برنامه ریزی و عملیاتی میگردد و رسانه های طرفین صرفا بیانگر و ظهور بخش آن فعالیتهای نامرئی طرفین هستند…

(بیشتر…)

۵ فروردین ۱۳۸۶ | |