دیکتاتور عصر ۲۰۰۰ + تصویر

روزنامه العرب الیوم در کاریکاتوری به نقش اساسی شبکه های اجتماعی در نحوه رقم خوردن تحولات جهانی اشاره دارد.

(بیشتر…)

۱۳ دی ۱۳۹۰ | |