حراج فساد و فحشا در میدانی به نام انقلاب

در حالی که ترویج فساد و فحشا در جامعه این روزها بسیاری از مردم و به خصوص قشر مذهبی را نگران کرده است عده ای سودجو بدون داشتن کوچک ترین واهمه ای از برخورد های قضایی و انتظامی حاشیه میدان انقلاب تهران را به محلی برای رواج فیلم های سیاه و مبتذل در سطح جامعه تبدیل کرده اند. (بیشتر…)

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |