عکس/ناصر حجازی بر روی طرح جلد دنیای ورزش در ۴۲ سال قبل

از چپ به راست : ناصر حجازی ، اکبر ملکی ، بهرام ماودات ، عزیز اصلی ، صفاریان

آبان سال ۱۳۵۰

۹ آبان ۱۳۹۲ | |
ناصر حجازی در عروسی علی دایی + تصویر

۷ بهمن ۱۳۹۱ | |
زنده یاد ناصر حجازی در هیات اباعبدالله + عکس

ظهور۱۲

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | |