شعر شهادت حضرت زهرا،اشعار فاطميه

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/09icwusdkwxx8ovgjgo.jpg

نشست روي زمين گفت فضه من مردم / دويد فضه بيچاره سوي بانويش

بديد بي بي پهلو شکسنه خود را / گرفته در بغل خويش هر دو زانويش (بیشتر…)

۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ | |