جستاری در نقد بابیت

تعالیم شیخیه، با عنوان کردن آموزة رکن رابع، مکتب خاص عقیدتی را در شیعه بنا نهاد که جلوه بیرونی می‌طلبید. (بیشتر…)

۱۸ آذر ۱۳۹۳ | |
تهمت و تفرقه ؛ فتنه تازه گروه مبشران ظهور

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/Imam_Zaman_Entezar_by_dozli.jpg

حتما درباره گروه مبشران ظهور و آن مستند “ظهور بسیار نزدیک است” شنیده اید ، این گروه که بعد از آن همه هیاهو و آن همه حرف ها و گفته ها دوباره مدتی میشود که برگشته است ، به تازگی نامشان را به رایحه ظهور تغییر داده اند ، این گروه در تازه ترین اقدام سلسله وار خود دوباره شروع به فتنه انگیزی دیگری کرده است … با ما تا آخر این مطلب همراه باشید…

(بیشتر…)

۲۱ مهر ۱۳۹۰ | |